joga up 2

 

Poniedziałek godz. 18.45 – 20.00

joga średnio zaawansowana

Wtorek godz. 18.45 – 20.00

joga podstawowa

Środa godz. 18.45 – 20.00

joga średnio zaawansowana

Czwartek godz. 18.45 – 20.00

joga podstawowa

Sobota godz. 8.00 – 9.00

joga dynamiczna prana vashya

 

  1. Joga on-line odbywa się przez aplikację zoom: https://zoom.us/download#client_4meeting
  2. Aby przystąpić do zajęć należy się zarejestrować: sms 573 465 123 lub mailowo: info@nosempomacie.pl.
  3. Udział w wybranych zajęciach umożliwia link wysłany na podany adres mailowy.
  4. Dostępne są nagrania z zajęć, jeśli nie można uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym. Nagrania z zajęć są udostępniane na życzenie i są aktywne 72 h
  5. Opłaty za zajęcia: przelew na rachunek bankowy: Bożena Miksa Nosem po macie 18 1050 1230 1000 0092 7041 7414
  • Karnet miesięczny open 150 zł
  • Karnet miesięczny 2 zajęcia w tygodniu 130 zł
  • Karnet 4 zajęcia 80 zł
  • Jednorazowe zajęcia 25 zł
Poziom podstawowy

Pracujemy nad podstawami asan. Pomagają one poprawić samopoczucie i utrzymać sprawność ruchową ciała.

Poziom średni

Zajęcia pomagają pogłębić praktykę jogi. Praktyka obejmuje pozycje podstawowe oraz wymagające większych zakresów ruchowych w tym pozycje odwrócone.

Joga dynamiczna pranavashya

Intensywna praktyka wzmacniająca w stylu vinyasa utrzymana w rytmie oddechu. Praktykujemy wybrany fragment serii pranavashya joga.